Molimo, sačekajte…

Instalacija portala, korak 1 od 4
Da biste obavili ovu instalaciju molimo vas popunite detalje tražene ispod.
.
Osnova konfiguracija
.
*Poddomen:
Molimo unesite ime poddomena (3-15 simbola)
 .informe.com
Ovde su dozvoljeni samo slova i brojevi. Razmaci, crtice l specijalni karakteri nisu dozvoljeni.
*Naslov:
Ovo je naslov vašeg portala

 
*Opis:
 

 
Ključne reči:
Ova vrednost će se koristiti u “META” tagu na stranicama portala

Koristite zarez za odvajanje ključnih reči
*Kategorija:
Odaberite kategoriju svog portala

 
Instalacija portala, korak 2 od 4
.
Ličnost portala
.
Opcioni moduli:


 
*Primarna uloga:
 

 
*Podrazumevani jezik:
Odaberite jezik za svoj portal

 
.
Logo portala
.
Ime vašeg sajta:
Translation of the item to Serbian:
Adresa vašeg sajta:
Ova vrednost će biti korišćena kao link za vaš logo

primer: http://informe.com
Slika logoa vašeg sajta:
Translation of the item to Serbian:

Samo JPEG ili GIF
Instalacija portala, korak 3 od 4
.
Theme selection
.
Available themes:
Note: use double-click to apply a theme to all portal components
Just selected themes:
Forum:
Wiki:
Blog:
Gallery:
 
Instalacija portala, korak 4 od 4
.
Konfiguracija Administracije
.
*Korisničko ime:
*Email:
*Lozinka:
*Potvrdite lozinku:
.
Zaštita od botova
.
sačekajte…

*obavezna polja